Privacy Policy

1. INTRODUCTION

1.1. Účel politiky.Môj blog ("US", "My," "Spoločnosť") je odhodlaná rešpektovať práva súkromia návštevníkov a iných používateľov môjho blogu ("miesto"). Túto zásady ochrany osobných údajov sme vytvorili (táto "politika"), aby sme vám dali dôveru, ako navštívite a používate stránku, a na preukázanie nášho záväzku spravodlivých informačných postupov. Táto politika sa vzťahuje len na lokalitu, a nie na žiadne iné webové stránky, ktoré môžete mať možnosť prístupu z lokality, z ktorých každý môže mať zber údajov a postupy používania údajov a politiky, ktoré sa podstatne líšia od tejto politiky.

1.2. Oznámenie o deťoch

Upozornenie: Sme všeobecná stránka publika a neprieskujú žiadny z nášho obsahu konkrétne u detí mladších ako 13 rokov podľa zákona o ochrane súkromia detí z roku 1998.

2. INFORMATION COLLECTION PRACTICES

2.1. Aké základné informácie zbierajú spoločnosť?

V prevádzke stránky, zhromažďujeme osobné informácie od vás v niekoľkých rôznych situáciách. Prvým je, ak by ste nás mali kontaktovať prostredníctvom stránky "Kontakt". Pritom nám poskytnete svoje meno a e-mailovú adresu. Druhým je, ak zanecháte komentár k blogu, počas ktorého môžete byť požiadaní o meno a ďalšie informácie. Nie ste povinný poskytnúť nám informácie prostredníctvom týchto dvoch metód, ktoré sa majú používať a vychutnať si stránku.

2.2. Aké ďalšie informácie zbierajú?

a) Automatická zbierka. Naše servery automaticky rozpoznajú návštevníkov doménových mien a IP adresy (číslo priradené počítačom na internete). V tomto procese sa neodhalili žiadne osobné údaje. Stránka môže tiež zhromaždiť anonymné "prevádzkové údaje", ktoré vás osobne neidentifikujú, ale to môže byť užitočné pre marketingové účely alebo na zlepšenie služieb, ktoré ponúkame.

b) cookies. Z času na čas môžeme použiť štandardné "cookies" funkcie hlavných aplikácií prehliadača, ktoré nám umožňujú uložiť malý kus údajov v počítači o vašej návšteve našej stránke. Cookies nám pomôžu naučiť sa, ktoré oblasti našich stránok sú užitočné a ktoré oblasti potrebujú zlepšenie prostredníctvom programov vrátane, ale nie sú obmedzené na, Google Analytics. Môžeme tiež použiť cookies z tretích strán sociálnych stránok a programov vrátane, ale nie sú obmedzené na, Facebook, Google Plus a Twitter. Môžete si vybrať, či chcete vypnúť súbory cookie prostredníctvom vášho prehliadača alebo nezávislých programov dostupných online. Ak sa však rozhodnete vypnúť túto funkciu, vaše skúsenosti na našich stránkach môžu byť znížené, pretože niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako boli určené.

c) sponzori a inzerenti. Môžeme sa rozhodnúť prijať sponzorstvo a reklamy na stránke. Ak sa to vyskytne, mali by ste predpokladať, že sponzori a inzerenti budú mať prístup k dojmom a kliknúť na údaje o ich marketingových kusoch. Vaše osobne identifikovateľné informácie nám nikdy neodhalia.

3. USE AND SHARING OF INFORMATION

3.1. Čo robí spoločnosť s zozbieranými informáciami?

a) osobné údaje. Osobne identifikovateľné informácie nezverejníme na iné tretie strany, ako sú tie, ktoré používame na uľahčenie fungovania stránky, ako je hostingová spoločnosť a e-mailový program pre odosielanie správ.

b) anonymné informácie. Na analýzu našej návštevnosti stránok používame anonymné informácie. Okrem toho môžeme použiť anonymné IP adresy, ktoré pomáhajú diagnostikovať problémy s naším serverom, aby ste spravovali naše stránky, alebo zobrazili obsah podľa vašich preferencií. Informácie o prevádzke a transakciách môžu byť zdieľané aj s obchodnými partnermi a inzerentmi na súhrnnom a anonymnom základe.

c) používanie cookies. Akcie alebo reklamy zobrazené na našich stránkach môžu obsahovať súbory cookie. Nemáme prístup k informáciám alebo kontrolu nad informáciami zozbieranými mimo inzerentov na našich stránkach.

d) zverejnenie osobných údajov. Môžeme zverejniť akékoľvek informácie, ktoré máme pre vás, ak je to potrebné, aby tak urobili zákonom alebo v dobrej viere, že takéto opatrenia je potrebné na (1) v súlade s právnymi predpismi alebo dodržiavať právny proces, ktorý je uvedený na nás, (2 ) Chráňte a bránia naše práva alebo majetok alebo užívateľov stránky, alebo (3) pôsobiť za nastávajúce okolnosti na ochranu bezpečnosti verejnosti alebo používateľov stránky.

e) predaj informácií. S cieľom prispôsobiť sa zmenám v našom podnikaní, môžeme predávať alebo kúpiť časti stránky alebo našej spoločnosti, vrátane informácií zozbieraných prostredníctvom tejto stránky. Ak spoločnosť alebo v podstate všetky jej aktíva nadobudnú tretiu stranu, informácie o používateľovi budú jedným z aktív prevedených na nadobúdateľovi.

4. SECURITY

Stránka má zavedené bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate, zneužitiu a zmene informácií, ktoré od vás získavame, ale nevykonávame žiadne záruky o našej schopnosti zabrániť akejkoľvek takejto strate, alebo ktorejkoľvek tretiu stranu vyplývajúcu strata, zneužitie alebo zmena.

5. WEBSITE AREAS BEYOND COMPANY’S CONTROL

5.1. Webové stránky tretích strán

Z času na čas môže stránka obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak sa rozhodnete navštíviť tieto webové stránky, je dôležité pochopiť naše postupy ochrany osobných údajov a podmienky používania sa na tieto stránky nerozširujú. Je vašou zodpovednosťou preskúmať zásady ochrany osobných údajov na týchto webových stránkach, aby ste potvrdili, že rozumiete a súhlasíte s ich postupmi.

6. CONTACT INFORMATION AND POLICY UPDATES

6.1. Kontaktovanie nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky alebo na našich postupoch súvisiacich s touto stránkou, pocit, prosím, kontaktujte nás pomocou odkazu "Kontakt" na menu, ktorá sa nachádza v hornej časti stránky.

6.2. Aktualizácie a zmeny

V každom čase si vyhradzujeme právo, aby sme mohli pridať, zmeniť, aktualizovať alebo zmeniť túto politiku, aby sme odrážali zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov. Takéto zmeny uverejníme na mieste v nápadnej oblasti. Potom si môžete vybrať, či si želáte prijať uvedené zmeny politiky alebo prerušiť pomocou stránky. Každá takáto zmena, aktualizácia alebo modifikácia bude účinná 30 dní po odoslaní na stránke. Je vašou zodpovednosťou preskúmať túto politiku čas od času, aby ste sa naďalej súhlasili so všetkými jeho podmienkami.

(A) Ak ste sa zaregistrovali na e-mailovú komunikáciu od nás, budeme vás informovať o zmenách ochrany osobných údajov e-mailom.